Klinik Çalışmalar

 

KTÜ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI MULTİPL SKLEROZ KLİNİĞİNDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ULUSLARARASI KLİNİK ÇALIŞMALAR VE DETAYLARI

Nüks ile seyreden multipl skleroz hastalarında, teriflunomidin etkililik ve güvenliliğini araştırmak için çok-merkezli, çift-kör, paralel-gruplu, plasebo-kontrollü bir çalışma, TOWER ” başlıklı “EFC10531”

   http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00751881?term=EFC10531&rank=1

Multipl skleroz düşündüren bir ilk klinik epizot geçiren hastalarda, plaseboya karşı teriflunomid günde bir kez 7 mg ve günde bir kez 14 mg ile iki yıllık tedavinin etkililik ve güvenliliğini değerlendirmek için, uluslararası, çok-merkezli, randomize, çift-kör, plasebo-kontrollü, paralel gruplu bir çalışma EFC6260

   http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00622700?term=EFC6260&rank=1

Relaps Yapan Multipl Sklerozlu Hastalarda Interferon Beta-1a (Rebif) ile Karşılaştırmalı Olarak Ocrelizumab’ın Etkililik ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Randomize, Çift Kör, Çift Plasebolu, Paralel Grup Çalışması WA21093

    http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01412333?term=WA21093&rank=1

Sekonder progresif multipl sklerozu olan hastalarda Siponimod’un (BAF312) etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği çok merkezli, randomize, çift kör, paralel gruplu, plasebo kontrollü, değişken tedavi süreli bir çalışma” isimli CBAF312A2304 kodlu çalışma

    http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01665144?term=CBAF312A2304&rank=1

MT-1303-E04 protokol numaralı, “Tekrarlayan ve Düzelen (relapsing-remitting) Multipl Skleroz hastalarında 24 hafta süresince  MT-1303’ün üç farklı oral doz uygulamasının güvenlilik ve etkililiğini değerlendiren çok merkezli, randomize, çift kör, paralel grup, plasebo kontrollü, Faz II doz belirleme çalışması

    http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01890655?term=MT-1303-E04&rank=1

MT-1303-E05 protokol numaralı, “MT -1303-E04 çalışmasını tamamlamış, Tekrarlayan ve Düzelen (relapsing-remitting) Multipl Skleroz hastalarında, MT-1303’ün uzun süreli güvenlilik ve etkililiğini değerlendiren çok merkezli Faz II çalışma

    http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01890655?term=MT-1303-E05&rank=1 

Yukarı Çık